ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

Ar.Gör. Aysun ÖZKAN YAZAR İstanbul Kent Araştırmaları Seminer Serisi'nin 19. Seminerinde Sunum Yaptı

06.10.2021

Bölümümüz Araştırma Görevlisi H. Aysun ÖZKAN YAZAR, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından düzenlenen "İstanbul Kent Araştırmaları" seminer serisinin on dokuzuncu seminerini verdi. 04 Ekim 2021 Pazartesi günü bölümümüz öğretim görevlisi Dr. Ayşegül CAN’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminerde ÖZKAN YAZAR, “İstanbul’da Kapalı Yerleşmelerde Tesis Yönetim Firmalarının Rolü” başlıklı araştırmasını sundu.

Sunumunda öncelikle ‘kapalı yerleşim’ kavramının planlama literatüründeki yerine ve kavramsal gelişimini yer veren ÖZKAN YAZAR, Türkiye´de kapalı yerleşimlerin gelişim sürecini konut politikaları ve ilgili aktörler üzerinden ele aldı. Kapalı yerleşimlerin yönetiminde yasal ve kurumsal araçlara da değinen araştırmacı, Kat Mülkiyeti Kanunu´ndan çıkışla konut piyasasına giriş yapan tesis yönetim firmalarının rolünü ele aldı. İnşaat öncesi ve süresince danışmanlık hizmeti sağlayan, sonrasında ise alan yönetimini üstlenen firmaların kapalı konut alanlarının yönetiminde nasıl bir organizasyonel yapı oluşturduğunu ve diğer aktörlerle ilişkilerini piyasada faal olan üç firma ile yapılan mülakatlar ve tematik kodlama analizi ile değerlendirildi. ÖZKAN YAZAR Bu değerlendirme ile tesis yönetim firmalarının kapalı yerleşmelerin yönetiminde karşılaştığı güçlükler ve ihtiyaçlara ilişkin bulguları paylaştı.

Sunum sonrasında gerçekleştirilen soru/cevap bölümünde yerel yönetimlerin kapalı yerleşmelere bakış açısı planlama disiplini üzerinden tartışılmış ve literatürde tesis yönetim kavramının kapsamına değinildi.