ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

Ana Bilim Dalları

Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı

Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı, mesleki bilim alanı içerisindeki kavramları hem evrensel ölçütleri hem de ulusal mevzuat bağlamında ele alarak, şehir ve bölge planlama süreci için gerekli olan kuramsal bilgiyi ve mesleki uygulama becerilerini öğrencilere kazandıracaktır. Ana bilim dalının bu yapısı hem ulusal hem de uluslararası planlama olgularını analiz edebilecek ve senteze ulaşabilecek kapasiteye sahip meslek insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı bünyesinde verilecek eğitim kent planlaması, kentsel dönüşüm, koruma, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, bölge ve kent ekonomisi, toplumsal kalkınma, kent hukuku, şehir coğrafyası, kent sosyolojisi, ekoloji ve sürdürülebilir planlama, kırsal planlama ve afet dirençli kent tasarımı gibi konulara değinen geniş bir yelpazeye ve planlamanın gereği olan çok disiplinli yapıya sahip olacaktır.