ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

Misyon-Vizyon

Misyon
Geleceği yönlendirmek üzere yaşam ve mekanı kavrayabilen, bilgi birikimini yaratıcı ve aydın kimliği ile bütünleştiren, yeniliklerle kendisini geliştirebilen kent ve bölge plancıları yetiştirmek, Bilgi üretmek, etik değerler içinde yorumlamak, yaymak ve uygulamaya aktarmak, Araştırma ve uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmak, Fikirlerin açıkça tartışıldığı ve paylaşıldığı, katılımcı bir akademik ortam yaratmak, araştırmacıyı desteklemek, mesleğin gelişmesine ve değişmesine uyum göstermektir.

Vizyon
Planlama disiplinini tüm ölçeklerde yönlendiren, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, yenilikçi kadrosuyla eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama alanlarında öncü bir bölüm olmaktır.