ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

Misyon-Vizyon

Misyon

Şehir ve Bölge planlama bölümü geleceği yönlendirmek üzere yaşam ve mekânı kavrayabilen, bilgi birikimini yaratıcı ve aydın kimliği ile bütünleştiren, yeniliklerle kendisini geliştirebilen kent ve bölge plancıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Planlama Metodolojisi, Tarih, Kuram Eleştiri, İletişim-Anlatım Teknikleri, Sosyal-Humaniter Bilimler, Ekonomi ve Yönetim Bilim temel alanlarında disiplinler arası eğitim sağlanarak Proje Tabanlı Öğrenme (PDÖ) yöntemi uygulanacaktır. Proje Tabanlı Öğrenme (PDÖ) yöntemi ile teori dersleri uygulamalı olarak stüdyo ile birleştirilerek yürütülecektir.  Öğrencilerin gözlem yapma, sorun tanımlama, çözümleme, yaratıcı düşünme ve üretme yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Sağlık odaklı kentlerin planlama bilgi ve becerisine sahip olan ve aynı zamanda da bağımsız ve yaratıcı düşünme yeteneğine sahip, araştırabilen, mevcut olanı sorgulayabilen ve öğrendiklerini toplum yararına dönüştürmeyi amaç edinmiş öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Vizyon
Planlama disiplinini tüm ölçeklerde yönlendiren, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, yenilikçi kadrosuyla eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama alanlarında öncü bir bölüm olmaktır.