Tanıtım

Şehir ve Bölge Planlama, ülke düzeyinden yerel ölçeğe kadar ekonomik, toplumsal, kültürel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda "insan-mekan" organizasyonlarının düzenlenmesi, hızlı ve doğru verilen kararlarla yönlendirilmesi ve planlama için gerekli olan kararların üretilmesi sürecidir. Kentsel Planlama, ulusal politikalar ve kalkınma planları çerçevesinde farklı ölçeklerdeki gelişmelerin irdelenerek, kentsel ve bölgesel yerleşim ve gelişim politikalarının belirlenmesi, program ve projelerin hazırlanmasını kapsamaktadır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde, temel alanlarda eğitim ve öğretim verilecektir. Ayrıca yürütülecek araştırma ve geliştirme projeleri ile ülkemizin ve tüm insanlığın gelişimine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.