ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

İstanbul Kent Araştırmaları'nın 8.Seminerinde İstanbul'da Osmanlı Devleti'nin Su Yapıları Tartışıldı

04.06.2021

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü tarafından düzenlenen "İstanbul Kent Araştırmaları" seminer serisinin sekizincisi 02 Haziran 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlendi.  Bölümümüz Öğretim Görevlisi Dr. Ayşegül CAN'ın moderatörlüğünde gerçekleşen seminere üniversitemizin inşaat mühendisliği bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Buğrayhan BİÇKİCİ ARIKAN, "Osmanlı Devletinde Su Yapıları:İstanbul Örneği" adlı sunumu ile konuk oldu. 
  
BİÇKİCİ ARIKAN sunumuna su yapılarıyla çevrili İstanbul'un tarihi boyunca su arzı sıkıntısı yaşadığını söyleyerek başladı ve İstanbul'un her daim çevre bölgelerden su temin etmek zorunda kaldığını ifade etti.  Bu özelliğiyle İstanbul'un su yapıları ve mimarisi konusunda dünyanın sayılı ve öncü şehirlerinden biri olduğunu söyleyen BİÇKİCİ ARIKAN, su yapılarının kent tarihinde de önemli bir yeri olduğunu vurguladı. Çalışmasında su mimarisinin örneklerini türlerine göre sınıflandıran BİÇKİCİ ARIKAN bu yapıların fonksiyonel amaçlarını aşan bir sanatsal değere de sahip olduklarını ekledi. Osmanlı İmparatorluğu'nun en kıymetli vakıf eserlerinin de genellikle su mimarisine ait eserlerde oluştuğunu söyleyen BİÇKİCİ ARIKAN, bu yapıların kente özgün bir kimlik kazandırdığını vurguladı. Araştırmacı, kent tarihinin farklı dönemlerine tanıklık etmiş olan söz konusu su yapılarının bir kısmının hala kullanımda olduğunu ve İstanbul'u küresel kültür mirasının da önemli bir parçası haline getirdiğini belirtti.   
    
Seminerin soru - cevap bölümünde su yapılarından hangilerinin hala kullanılabilir ve gezilebilir durumda olduğu ve kentleşme çalışmaları kapsamında zarar görüp görmediği tartışıldı ve İstanbul'u bekleyen kuraklık riski ve bu riskin nasıl yönetilebileceğine dair soru ve görüşler paylaşıldı.