ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

İstanbul Kent Araştırmaları'nın 6. Semineri Şeyma ÖZTAŞ'ın Sunumu ile Gerçekleştirildi

26.05.2021

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü tarafından düzenlenen "İstanbul Kent Araştırmaları" seminer serisinin altıncısı 25 Mayıs 2012 tarihinde online olarak düzenlendi. Öğretim Görevlisi Dr. Ayşegül CAN moderatörlüğünde gerçekleşen seminere Yüksek Şehir Plancısı Şeyma ÖZTAŞ, "Konut Kira Değerinin İstanbul Alt Bölgelerine Göre Analizi" adlı sunumu ile konuk oldu. 
  
Literatürde özellikle kira değerini baz alan çalışmaların eksikliğinden yola çıkan ÖZTAŞ, sunumunda kiralık konut piyasasına ve kira değerlerinin değişkenliğine odaklandı. ÖZTAŞ çalışmasında İstanbul'daki farklı konut türlerinin kira değerlerindeki değişimi analiz ederek, bu değerlerin farklı değişkenlere göre nasıl değiştiğini ve anlamlı bulgulara işaret edip etmediğini değerlendirdi. Çalışmasında konut alanlarını İstanbul Çevre Düzeni Planı verilerine göre alt bölgelere ayıran ve konut tiplerini 5 başlık altında toplayan ÖZTAŞ, hedonik fiyatlandırma yöntemini kullanarak kira değerini etkileyen faktörleri ortaya koydu.
  
Araştırma kapsamında 497 kiralık konut ilanını inceleyen ÖZTAŞ, değerlendirmesini konutun iç mekan özellikleri, bina özellikleri, konutun bulunduğu alanın  doğal ve yapılaşmış çevre nitelikleri gibi kira değeri üzerinde etkisi olabilecek 25 değişken üzerinden yaptı. Çalışma sonuçlarına göre kira bedelini etkileyen değişkenlerin ve etki oranlarının her bir alt bölgeye göre değişkenlik gösterdiğini, her bölge için geçerli olabilen anlamlı tek değişkenin konutun net kullanım alanı olduğunu ifade etti. 
  
Sunum sonunda gerçekleşen soru cevap bölümünde araştırmacıya marka konut projelerinin kiralık konut piyasasındaki yeri ve çalışmada kullanılan farklı değişkenlerin birbirini nasıl etkilediğine dair sorular yöneltildi. ÖZTAŞ sorulara istinaden araştırma bulgularının oldukça tartışmalı ve esnek olduğunu, dolayısıyla farklı şehirler, alt bölgeler ve konut alan türlerine göre değişkenlik gösterebileceğine dikkat çekti. Araştırma bulgularının zamansal değişime de duyarlı olduğunu ve aynı alan için farklı zamanlarda yapılacak çalışma sonuçlarının dahi farklı sonuçlar doğurabileceğini belirtti.