ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

İstanbul Kent Araştırmaları'nın 5. Semineri Ar.Gör.Özge GÜRSOY'un Sunumu ile Gerçekleştirildi

23.05.2021

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından düzenlenmekte olan "İstanbul Kent Araştırmaları" seminer serisinin beşinci semineri Ar. Gör. Ayça ÇELİKBİLEK moderatürlüğünde ve Ar. Gör. Özge GÜRSOY'un "İskele Meydanları Üzerine Bir Araştırma: Beşiktaş ve San Marco Meydanları" başlıklı sunumuyla, 21 Mayıs Cuma günü gerçekleştirildi.
  
GÜRSOY kent meydanı kavramının arka planını açıklayarak başladığı sunumunda meydanları formları ve oluşum türleri ile alarak, meydanları kent kimliğinin önemli bir parçası haline getiren sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerine değindi. Devam eden bölümde GÜRSOY, çalışmasının temel amacını oluşturan iskele meydanlarına odaklanarak, bu kapsamda iki farklı dünya örneği olan San Marco  ve Beşiktaş meydanlarını karşılaştırdı. Bu karşılaştırmada meydanları 8 temel kriter üzerinden ele alarak değerlendirdi. Meydanları baskın özellik, kapalılık, oran/ölçek, yaya hareketliliği, peyzaj, kent mobilyaları, gece/gündüz kullanımı ve denizle ilişkisi bakımından değerlendiren GÜRSOY, alanları benzerlik, farklılık ve güçlü yönleri üzerinden tanımlamaya  çalıştı. GÜRSOY kapsamlı ve karşılaştırmalı çalışmasında iki meydanın kullanım amacı ve kullanıcı algısı açısından oldukça farklı nitelikte olduğunu vurguladı. Sunum sonunda araştırma bulgularını değerlendiren GÜRSOY, San Marco Meydanı'nın meydan olma kriterlerini büyük ölçüde karşıladığını, buna karşın Beşiktaş Meydanı'nın ise daha çok toplu ulaşım durakları ve önemli ulaşım güzergahları üzerinde bir toplanma ve geçiş noktası olma özelliği taşıdığını belirtti. Bu nedenle Beşiktaş Meydanı'nın kullanıcılara alanı etkin kullanmak ve kentsel mekanla daha fazla etkileşim kurmak açısından daha az imkan tanıdığını ifade etti.
  
Sunum sonrasında gerçekleştirilen soru cevap bölümünde katılımcıların katkıları ile Türkiye'de geleneksel mimari formlarının önemli bir bileşeni olan avlulu yapılaşmanın Türkiye'deki meydan tasarımlarına etkileri; İstanbul'da modern mimari izlerinin görülmeye başlandığı dönemlerde özellikle Barbaros Bulvarı'nın açılmasında yaşanan yıkım süreçlerine rağmen Beşiktaş Meydanı'nının bütüncül bir mekansal forma sahip olmamasının sebep ve sonuçları; bir iskele meydanı olarak Üsküdar Meydanı'nın Beşiktaş ve San Marco Meydanları ile benzer ve farklı yönleri tartışıldı.