ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

İstanbul Kent Araştırmaları'nın 22.Seminerinde Katılımcı Planlama ve Adalar Örneği Tartışıldı

29.10.2021

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından düzenlenen "İstanbul Kent Araştırmaları" seminer serisinin yirmi ikicisi 27 Ekim 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlendi. Bölümümüz öğretim elemanı Ar.Gör.H. Aysun ÖZKAN YAZAR moderatörlüğünde gerçekleşen seminere İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Şehir Planlama Müdürlüğü’nden Yüksek Şehir Plancısı Özge Müberra AKYÜZ  konuk oldu. AKYÜZ, Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımında Yeni Bir Yöntem: Adalar'da Katılımcı Planlama başlıklı sunumu gerçekleştirdi.

AKYÜZ, İBB kapsamında yürütülen planlama çalışmalarının içeriğine ve uygulamaya dair bilgi verdiği sunumunda, katılımcı planlama ilkelerinin gerçekleştirilmesinde kent sakinleri, uzmanlar ve karar vericiler olmak üzere üç temel paydaş gurubunun gözetilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yapılan planlama çalışmasında koruma, dayanıklılık-denge ve yenilikçilik ilkelerinden yola çıkıldığını belirten AKYÜZ, planın stratejileri ile bu stratejilerin bütünleştiği eylem ve projeleri anlattı. AKYÜZ ayrıca Adalar´da klasik plan yapım süreci uygulanması durumunda sürecin nasıl gelişeceğine değindi ve katılımcı plan yapım süreciyle klasik plan süreci arasındaki farkları irdeledi. Nihayetinde katılımcı planlama süreciyle farklı bakış açıları, ortak ihtiyaçlar ve sağlıklı çözümler üretmenin önemine değinen AKYÜZ, kamu güveni oluşturma, şeffaf yönetim, planla aidiyet duygusu sağlama, uygulanabilirliği arttırma ve tüm süreçte halkın katkısını almak açısından katılımcı planlamanın üstün yönlerine değindi.

Sunum sonunda Adalar'daki katılımcı planlama sürecinde plancının rolü tartışıldı. Ayrıca süreçte farklı aktörlerin görüş ayrılıklarının nasıl çözüldüğü, kararların güçlü aktörlerin lehine alınması tehlikesinin nasıl engelleneceği tartışıldı.