ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

İstanbul Kent Araştırmaları’nın 20.Seminerinde İklim Krizinde Yerel Katılımın Önemi Tartışıldı

13.10.2021

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından düzenlenen "İstanbul Kent Araştırmaları" seminer serisinin yirmincisi 12 Ekim 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlendi. Bölümümüz öğretim elemanı Ar.Gör. Ayça ÇELİKBİLEK moderatörlüğünde gerçekleşen seminere Kadıköy Belediyesi İklim Elçileri Koordinatörü Işık BAŞTUĞ konuk oldu. BAŞTUĞ, “İklim Krizinde Yerel Katılımın Önemi ve Kadıköy Örneği” başlıklı sunumu gerçekleştirdi.

BAŞTUĞ sunumunda küresel bir kriz haline gelen iklim değişikliği ve bu değişikliğin geçmişte, günümüzde ve gelecekte ekolojik denge üzerinde yarattığı riskler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sunumuna iklim değişikliğine bağlı etkiler (sıcaklık artışı, kuraklık, deniz seviyesinde değişimler, yangınlar, sel, taşkın vb.) ile başlayan BAŞTUĞ, iklim krizini ötelemek için alınması gereken tedbirlerden bahsetti. Küresel etkilerden sonra İstanbul ölçeğinde de iklim değişikliğinin etkilerine değinen araştırmacı, İBB İklim Değişikliği Eylem Planı´nı anlattı. İklim krizinin önlenmesinde yerel katılımın ve çevre bilincinin önemini vurgulayan BAŞTUĞ, gönüllülerden oluşan Kadıköy Belediyesi İklim Elçileri platformunun çalışmaları ve katıldığı projeler hakkında bilgi verdi.

Sunum sonunda kentsel dönüşüm çalışmaları ve artan yapı yoğunluklarının iklimsel etkileri tartışıldı ve iklim değişikliğinin etkilerine yönelik Kadıköy özelinde yapılan çalışmalara değinildi.