ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

İstanbul Kent Araştırmaları'nın 2. Semineri Gökhan Sapmaz'ın Sunumu ile Gerçekleştirildi

26.04.2021

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından düzenlenen "İstanbul Kent Araştırmaları" seminer serisinin ikinci semineri bölümümüz araştırma görevlisi Ayça ÇELİKBİLEK'in moderatörlüğünde, Jeoloji Mühendisi Gökhan SAPMAZ tarafından yapılan sunum ile 22 Nisan  2021 Perşembe günü çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

SAPMAZ, seminer kapsamında "Kent Planlamasında Mikrobölgeleme ve Risk Yönetimi: İstanbul İçin Bir Analiz" başlıklı araştırmasını sundu. Çalışmasında mikrobölgelemenin afet planlaması ve risk yönetimi için önemine değinen SAPMAZ,  ülkemiz planlama sisteminde jeolojik altlıkların planlamaya aktarılması hususunda gereken önemin verilmediğini ve bu durumun dirençli kentler oluşturma hedefi açısından başarısız sonuçlar yarattığını belirtti. Bununla birlikte afet bazlı risklere yatkın bir kent olan İstanbul' da sağlıklı bir kentsel dönüşüm uygulaması sağlanabilmesi için mikrobölgelemenin bir zorunluluk olduğuna  ve yeni plan kararlarının güncellenmiş jeolojik altlıklara göre oluşturulması gerektiğine değindi.

Sunum sonrasında seminer moderatörü Ar. Gör. Ayça ÇELİKBİLEK, kent düzeyinde yapılan mikrobölgeleme çalışmalarının afet sonrası toplanma ve geçici barınma alanlarının planlaması açısından da büyük önem taşıdığını belirtti. Yasalarda afet sonrası toplanma ve barınma alanlarının  mikrobölgeleme çalışmaları sonucunda üretilen yerleşime uygunluk haritaları kullanılarak, ikincil afet riski taşımayan bölgelerde seçilmesi gerektiğinin ifade edildiğini belirten ÇELİKBİLEK, İstanbul'da mevcut durumda belirlenmiş olan toplanma ve barınma alanlarının yarısından fazlasının uygun olmayan alanlar üzerinde planlandığını ekledi.

Sunumu sonrasında gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde mikrobölgeleme çalışmasına dahil olmayan alanlarda yapılan kentsel projelere ilişkin bilgiler sunan SAPMAZ, ayrıca İstanbul'da afet riskini azaltmaya yönelik bir kentsel dönüşüm sürecinin nasıl başarılı yürütülebileceğine dair önerilerini sundu.