ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

İstanbul Kent Araştırmaları’nın 15.Semineri Ar.Gör. Selda Cansu TEMEL'in Sunumu ile Gerçekleştirildi

02.08.2021

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından düzenlenen "İstanbul Kent Araştırmaları" seminer serisinin on beşincisi 29 Temmuz 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlendi. Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Özge GÜRSOY’un moderatörlüğünde gerçekleşen seminere Karabük Üniversitesi'nden Ar. Gör. Selda Cansu TEMEL konuk oldu. TEMEL, Özge GÜRSOY ve Özgün ÖZBUDAK ile birlikte gerçekleştirdikleri "Beyazıt ve Çevresinde Yer Alan Kamusal Alanların Mekânsal Kalite Kavramları Bağlamında İncelenmesi"  başlıklı araştırmalarının sonuçlarını paylaştı.

TEMEL, sunumunda öncelikle mekân ve kentsel kamusal mekân kavramlarını açıklayarak, kent mekanlarının önemli özelliklerine değindi ve Lynch’in yollar, sınırlar, bölgeler, nirengi noktaları ve işaret ögeleri olarak belirlediği, imgelenebilir kentin beş ögesini ve bu ögelerin kamusal alanların tasarımlarındaki öneminden bahsetti.  Daha sonra, araştırma alanının tarihsel gelişimini özetleyen TEMEL, öncelikle araştırma alanı içerisindeki kamusal alanları bu beş ögeye göre değerlendirdi. İkinci olarak; meydanları oluşturan temel ögeler ve belirli tasarım kriterlerinden bahsederek, araştırma alanı içerisindeki kamusal alanları mekânsal kalite bağlamında değerlendirdi. Son olarak ise; araştırma alanında yaptıkları anket çalışmasının sonuçlarına bağlı olarak alanın kullanıcılar açısından değerlendirmesini yapan TEMEL, kullanıcıların alanı hangi amaçlarla kullandığını, burada kendilerini nasıl hissettiklerini, kullanıcıların alanı tariflemede kullandıkları kriterleri, alanda olumlu buldukları tasarım özelliklerini ve eksik buldukları yanları, kişilerin alanda kendilerini güvende hissetme düzeylerini ve alanı kullanma sıklıklarını değerlendirdi. Anket sonuçlarına göre bölgedeki kamusal alanların, -bölgenin sahip olduğu işlevlerin de etkisiyle- çoğunlukla turistik amaçlarla kullanıldığına dikkat çeken TEMEL, haftada birkaç kez kullanılan bu alanlarda kullanıcıların en çok dile getirdiği sorunların bakımsızlık ve güvenlik olduğunu belirtti. Özellikle tarihi alanlardaki koruma faaliyetlerinin yetersizliğinin ve bölgedeki kullanım değeri düşüşünün alanlar başlangıçta uygun kriterler ile tasarlansa dahi, bakımsızlık neticesinde alanların kullanım faydalarını azalttığına dikkat çekti.

Seminer sonrasında yapılan soru-cevap bölümünde, kamusal alan kullanıcılarının alanı kullanma sıklıklarının ve memnuniyetlerinin bölgede ikamet etme durumuna bağlı olarak değişip değişmediği, kamusal alanların tasarım kriterlerinin ve kullanıcı gruplarının kamusal alanların etrafındaki kentsel kullanımların değişimiyle değişip değişmediği gibi konular tartışıldı.