ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

İstanbul Kent Araştırmaları’nın 14.Semineri Ar.Gör. A.Öykü TÜRKEN'in Sunumu ile Gerçekleştirildi

13.07.2021

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından düzenlenen "İstanbul Kent Araştırmaları" seminer serisinin on dördüncüsü 12 Temmuz 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlendi. Bölümümüz Araştırma Görevlisi H. Aysun ÖZKAN YAZAR moderatörlüğünde gerçekleşen seminere Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Ar. Gör. Araf Öykü TÜRKEN  "Mekansal Kararlara Yönelik E-Katılımcı Yaklaşımların İncelenmesi: İstanbul Örneği" başlıklı sunumu ile konuk oldu.
Yerel ve küresel ölçekli dijital katılım platformlarını inceleyerek İstanbul´da e-katılımın geliştirilmesine yönelik öneriler sunmayı amaçlayan TÜRKEN, kentsel tasarımda dijital katılımın faydaları, İstanbul´daki mevcut durum ve yerel e-katılım süreçlerini destekleyecek yaklaşımlar üzerinde durdu. Araştırmacı katılımın ‘kapsayıcı bir kavram’ olarak planlama literatürüne girişini ve coğrafi bilgi sistemlerinin gelişmesiyle yaşadığı dönüşümü kronolojik olarak açıkladı. Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle zaman ve mekan kavramının değişimine ve ‘ağ toplumu’ kavramının doğuşuna dikkat çeken araştırmacı, yurttaş ve iktidar arasındaki iletişim ve karar alma süreçlerinde de e-demokrasi ve e-katılım yaklaşımlarının ortaya çıktığını söyledi. TÜRKEN e-katılımı değerlendirmek için demokratik, proje bazlı ve sosyo-teknik kriterlerin kullanılmasının öneminden bahsederken, e-katılımın avantajları kadar dezavantajları da olabileceğine değindi. Ayrıca e-katılım platformlarının kentsel tasarımla eşgüdümlü ilerlemesi için proje seçiminde dikkat edilmesi gereken ilkeler ve uygulama tipolojilerini açıkladı. TÜRKEN sunumunda mekânsal karar alımına yönelik yaklaşımlarda anket, haritalama, PPGIS ve 3D kent simülasyonlarının katılım süreçlerini entegrasyonun gösteren uluslararası örneklere yer verdi ve akabinde Türkiye´de mevcut e-katılım örneklerini tartıştı. Sunum sonunda e-katılımla ilgili bir swot analizi sunan TÜRKEN, yöntem odaklı proje geliştirme, özel sektör-kamu iş birliği, çift yönlü etkileşim ve iş birlikçi süreçlerle entegrasyon yollarıyla e-katılımın ideal hale gelebileceğini belirtti.
Seminer sonrasında yapılan soru-cevap bölümünde, e-katılımın yetkin olmayan kişilerin karar vermesi, katılımın kısıtlı sayıdaki tasarımlar arasından bir seçime dayanması gibi dezavantajlı olabileceği noktalar tartışıldı.