ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

İstanbul Kent Araştırmaları’nın 13.Seminerinde Pelin ALBAYRAK ile At Meydanı'nın Gelişimi Tartışıldı

09.07.2021

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından düzenlenen "İstanbul Kent Araştırmaları" seminer serisinin on üçüncüsü 07 Temmuz 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlendi. Bölümümüz Araştırma Görevlisi Ayça ÇELİKBİLEK moderatörlüğünde gerçekleşen seminere Pelin ALBAYRAK FAKIOĞLU "Bizans'tan Günümüze At Meydanı" başlıklı sunumu ile konuk oldu.

Kamusal açık alan kullanımında önemli bir yere sahip olan meydan kavramını Sultanahmet At Meydanı üzerinden okuyan FAKIOĞLU, araştırmasında alanın Bizans´tan günümüze değişen işlevini meydan kriterleri çerçevesinde değerlendirdi. Araştırmacı öncelikle meydanların kentsel işlevini değerlendirmekte kullanılan kamusal alan varlığı, baskın özellik, sınırlayıcılar, peyzaj, büyüklük- oran ve işlev gibi kriterleri açıkladı. Roma İmparatorluğu döneminde ‘hipodrom’ olarak yapımına başlanan ancak yarım kalan alanın, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde değişen işlevlerine yorum getirdi. Alanın fiziksel özellikleri (sınırlayıcılar, peyzaj, büyüklük- oran) değilse de baskın özellik ve işlevinde önemli değişimler görüldüğüne dikkat çeken FAKIOĞLU, kamusal alan olma niteliğini ise; hemen her dönem koruduğuna dikkat çekti. Saray kutlamaları, siyasi ve kamusal toplanma alanı olma işlevini zamanla ticaret ve turizm alanı fonksiyonuna devreden meydanda kullanıcı gruplarının değişiminin de önemli bir unsur olduğunu belirtti.

Seminer sonrasında yapılan soru-cevap bölümünde, At Meydanı'nın Cumhuriyet döneminde, özellikle neoliberal politikaların etkisiyle,  kentin temel işlev değişimlerine bağlı olarak yaşadığı değişimler, alanın kentlilere hizmet eden bir alan olmaktan turistlerin toplanma alanı olmaya doğru yaşadığı dönüşüm tartışıldı ve At Meydanı'nın gelişim sürecinin yurtdışındaki benzer alanlara göre değerlendirilmesi yapıldı.