ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

Doç.Dr. Yıldız Aksoy'un Yürütücülüğünü Yaptığı Eğitim Projesi TÜBİTAK Desteği Kazandı

28.12.2022

TUBITAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BIDEB) uhdesinde yürütülen "2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı"nın 2022 yılı 3. Dönem başvuruları kapsamında Şehir ve Bölge Planlama Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıldız AKSOY’un yürütücüsü olduğu "Halk Sağlığı ve Kentsel Tasarım Eğitimi" projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.

Projenin düzenleme kurulu üyeleri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyelerinden oluşmaktadır.

Giderek kentleşen ve nüfusun arttığı bir dünyada herkesin sağlığını korumak için sağlıklı kent planlaması geliştirmenin önemi vurgulanmalıdır. Bu sebeple verilecek eğitim ile de kentlerin halk sağlığı açısından tasarımı ve planlanmasının öneminin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Programın amacını şehir planlamasında, mimaride, peyzaj ve kentsel tasarımda halk sağlığının öneminin vurgulanması, planlama ve tasarımın halk sağlığını iyileştirmeye odaklanması ve bir çok disiplinin dikkatini halk sağlığı ile nasıl etkileşim kuracaklarına yeniden yöneltmesi gerekliliğini ortaya koymak oluşturmaktadır.

Eğitim disiplinler arası planlanmış olup, 6-10 Şubat 2023 tarihleri arasında 5 gün çevrim içi olarak gerçekleşecektir. Halk sağlığı, peyzaj mimarlığı, mimarlık, şehir ve bölge planlama, kentsel tasarım alanlarındaki uzmanların eğitmenliğinde “Halk Sağlığı ve Kentsel Tasarım” çerçevesinde 37 saat teorik ders olarak yürütülecektir. Halk sağlığı ve kentsel tasarım eğitimi üniversitelerin tıp fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi öğrencileri ve mimarlık, orman ve ziraat fakültelerinde eğitim gören mimarlık, şehir ve bölge planlama ve peyzaj mimarlığı bölümleri öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır.

Sağlık; ekoloji, fiziki, doğal ve yapılı çevre, toplum, politika ve ekonomi arasındaki bağlantı olarak kabul edilir. Bu ortamlar arasında tutarsızlık unsurları olduğunda sağlık sorunlarının artması söz konusu olacaktır. Bu sebeple program Halk Sağlığı ve Kentsel Tasarım arakesitinde yer alan konuları farklı uzmanlık alanlarına göre geniş bir çerçeveden ele alacaktır.

Eğitim kapsamında tıp eğitiminin içeriği, yeterlilik ve yetkinlikler üzerinde durulacaktır. Sağlıklı kentler, sürdürülebilir kalkınma, sosyal gelişme, kentsel ergonomi konuları ele alınarak COVID-19 pandemi süreci, salgın sürecinde farklılaşan kentsel hizmetler ve uyum süreci ve covıd-19 salgınının sosyal hayat ve yapılı çevre üzerinde oluşturduğu etkiler, kentsel tasarım ve planlama alanlarının bulaşıcı olmayan hastalıklara etkisi konuları ele alınacaktır.