ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

Doç.Dr. Yıldız AKSOY City Planning and Urban Design'22'de Bildiri Sundu

04.04.2022

Bölümümüz öğretim üyesi Doç.Dr. Yıldız AKSOY, Eastern Mediterranean Academic Research Center tarafından 1 Nisan 2022 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen VII. International Online Conference on City Planning and Urban Design CPUD’22’de "An Urban Perspective on the Relationship of Public Health and Planning" başlıklı bildirisini sundu.

AKSOY, bildirisinde öncelikle halk sağlığı ve planlama ilişkisi üzerine kısa bir tarihsel ve kentsel perspektif sundu. Sanayi devriminin yarattığı sağlıksız yaşam koşulları ve kolera salgınlarının sağlık odaklı modern şehirciliğin kurulmasını hızlandırdığını ve bu gelişmelerin şehirciliğin yeniden doğuşuna ve halk sağlığı sorunlarının kentin yeniden yapılanmasına yol açtığını belirtti. AKSOY, günümüzde de tüm dünyada yaşanan COVID-19 pandemisinin, halk sağlığının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Şehir planlamanın, kent sağlığını etkileyen fiziksel çevreyi şekillendirdiğini belirtti ve halk sağlığının temelini oluşturacak altyapıyı da güçlendirecek önemli disiplin olduğuna dikkat çekti.

AKSOY, daha sağlıklı şehirler için kapsamlı bir planlamaya ihtiyaç olduğunu ve sağlıklı kentsel yaşam koşulları için temel standartların belirlenerek ve kentsel planlama sürecine dahil edilerek fiziksel çevrenin belirtilen standartlara göre geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.