ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

Doç.Dr. Yıldız AKSOY 8. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu'nda Bildiri Sundu

06.12.2021

Doç.Dr. Yıldız AKSOY, İbrahim Teymur ile birlikte  hazırlamış oldukları “COVID-19 ile Önemi Artmaya Başlayan Topluluk Bahçelerinin İstanbul Fenerbahçe Parkı Örneğinde Değerlendirilmesi” başlıklı bildiriyi KBAM (Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı) tarafından 2-3-4 Aralık 2021 tarihlerindeçevrim içi olarak gerçekleşmiş olan "Yeni Gelecekte Kentler ve Bölgeler: Değişen Dinamikler, Yeni Sorunlar, Değişim ve Dönüşümün Sunduğu Fırsatlar” temalı 8. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu'nda sundu.