ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

"Dekanlık Söyleşileri" Serisinin Üçüncü Yüz Yüze Semineri Gerçekleştirildi

18.05.2022

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi himayesinde hazırlanan, eğitim, tarih, sanat, mimarlık, kent, çevre, peyzaj, ekoloji ve daha pek çok konuya yer verilen  "Dekanlık Söyleşileri" serisinin üçüncü yüz yüze etkinliği 12 Mayıs 2022 saat 11:30’da yapıldı. Serinin bu etkinliğinde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’müzden Ar. Gör. H. Aysun Özkan Yazar,  “Kapalı Konut Projelerinde Yönetim ve Aktör İlişkileri” başlıklı sunumunu paylaştı.

Araştırmacı sunumuna kapalı yerleşmelerin konutun ötesinde bir yönetişim örneği olduklarını belirterek başladı. Bu tür konut alanlarının yönetim çatısı altında çok sayıda kamu ve özel sektör aktörünü bir araya getirdiğine değinen Özkan Yazar, yönetimin araçları, süreçler ve yönetim kapasitesi gibi değişkenlerin bu alanların yönetiminde etkili olduğunu belirtti.

Özkan Yazar çok sayıda konut projesinin son 30 yılda hızla artış gösterdiği İstanbul´da, kapalı yerleşmelerin fiziksel ve mekânsal olarak kentin bir parçası olduğuna ancak planlama politikaları ve kent yönetimine entegrasyon noktasında tartışma yarattıklarına dikkat çekti. Araştırmacı alan çalışması için seçilen konut projelerinin aktörleriyle (yerel yönetimler, inşaat firmaları ve site yönetimleri) yaptığı yarı yapılandırılmış mülakatlarla değerlendirdi. Özkan Yazar çalışmasında edindiği veriler ışığında kapalı yerleşimlerin sürdürülebilir ve verimli biçimde yönetilebilmesi için tutarlı ve kapsayıcı bir hukuki altlık oluşturmak gerektiğini vurguladı. Özkan Yazar, konut alanlarında iyi yönetim ve aktörler bazında entegrasyon sağlanabilmesi için, iş, iş akış süreçleri ve aktörler arası iş birliğini daha net tanımlayan yasal araçlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ayrıca tüm bu regülasyonların planlama yasaları ve kurumlarıyla da ilişkilendirilmesi gerektiğini ifade etti.