ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

Ar.Gör.Ayça ÇELİKBİLEK Sürdürülebilirlik Haftası Bünyesinde Temiz Enerji Temalı Bir Atölye Düzenledi

17.01.2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sürdürülebilirlik Haftası etkinliklerinin 2. gününde yenilenebilir ve temiz enerji üretimi üzerine bir atölye gerçekleştirildi. Yürütücülüğünü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Araştırma Görevlisi Ayça ÇELİKBİLEK ve jeoloji mühendisi Gökhan SAPMAZ’ın üstlendiği atölyede, katılımcıların kentin enerji üretiminde birer karar verici olarak enerji politikaları üretecekleri bir rol oyunu olan “ElectriCITY: Enerji Tercihleri Oyunu” oynandı.

Atölyede öncelikli olarak, kentlerde kullanılan enerji sistemi ve enerji yönetimi ile ilgili genel bilgiler verildi. Bu bağlamda katılımcılara fosil yakıtlar, yenilenebilir enerji kaynakları ve diğer enerji kaynakları olmak üzere birincil enerji kaynakları hakkında bilgiler verildi. Sonrasında bu birincil enerji kaynaklarını kullanılabilir enerjiye çeviren teknoloji ve tesislerden bahsedildi ve bu tesislerin hangi enerji kaynakları aracılığıyla elektrik ürettiği ve üretilen elektriğin ticaret, sanayi, ulaşım ve konut gibi nihai kullanım sektörlerinin hangileri için enerji sağladığı belirtildi. Bu bilgiler sonrasında, Sankey diyagramı aracılığı ile, katılımcılar ile birlikte hangi enerji kaynaklarından üretilen elektriği nerede kullanıldığı, enerji kaynaklarının üretebildiği enerjinin miktarı ve oluşan kayıp enerji (enerji verimliliği) miktarı tartışıldı. Nihai olarak, enerji politikalarının çevre açısından neden önemli olduğunun anlaşılması için, enerji üretiminde yakıt seçimi kaynaklı ortaya çıkan hava kirleticiler, sera gazları ve su tüketimi hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Böylece katılımcıların küresel iklim krizinde enerji yönetiminin önemini anlamaları sağlandı.

Atölyenin ikinci bölümünde katılımcılara kentlerdeki enerji sisteminin basit bir simülasyonu olan oyun tanıtıldı ve oyunun kuralları anlatıldı. Katılımcılar, her biri farklı kaynağa sahip birer kenti temsil eden beş gruba ayrılarak oyuna başlandı. Gerçek yaşamın bir simülasyonu olarak kurgulanan oyun, karbon maliyetlerinin giderek arttığı, karbon salınımının belirli bir limitte tutulduğu, su tüketiminin belirli bir limitte tutulduğu ve her bir grup için farklı politik, ekonomik koşulların geliştiği 6 farklı etap olarak oynandı. Her bir etapta politik, ekonomik ve çevresel koşulların değişiminin grupların ürettiği enerji politikalarına nasıl yansıdığı ve bu politikaların inşaat ve işletim maliyetlerine ek olarak çevresel maliyetlere ne şekilde yansıdığı tartışıldı.

Atölye, 6 etabın sonunda en düşük maliyeti (kurulum+işletim+çevresel) sağlayan ilk üç takımın ilan edilmesi ile sona erdi.

Oyun Hakkında: ElectriCİTY, kentlerin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisi üretiminde maliyetlere odaklanan basit bir simülasyon oyunudur. Oyun, katılımcılara kentte ne tür bir enerji üretimi yapılacağına karar vermeleriyle birlikte, bu tercihin maliyetleri hakkında düşünmeye teşvik etmek için dinamik bir platform görevi görmektedir. Oyundaki temel amaç, enerji üretiminde yatırım ve işletim maliyetlerine ek olarak, farklı elektrik karışımlarının karbondioksit (CO2) emisyonları ve su kullanımını nasıl etkileyebileceği de dahil olmak üzere çevresel maliyetlerini de değerlendirebilme yetisinin kazandırılmasıdır. Ayrıca oyun, sosyo-politik konuların yanı sıra coğrafi bölgelere özgü farklı enerji bağlamlarını keşfetme potansiyeline de sahiptir. Böylece enerji üretimi ve dolaylı olarak sanayi üretiminde coğrafi eşitsizliklerin de tartışılmasına olanak yaratmaktadır. Oyunun amacı enerji üretiminde “doğru cevabı” söylemek değil, enerji ve politika kararları vermede karşılaşılan zorlukların ve daha da önemlisi ödünlerin anlaşılmasını sağlamaktır.