ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

Ar.Gör. Ayça ÇELİKBİLEK İstanbul Kent Araştırmaları Seminer Serisi'nin 7. Seminerinde Sunum Yaptı

01.06.2021

Bölümümüz Araştırma Görevlisi Ayça ÇELİKBİLEK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından düzenlenen "İstanbul Kent Araştırmaları" seminer serisinin yedinci seminerini verdi. 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen seminerde ÇELİKBİLEK, "İstanbul'daki Büyük Ölçekli Projelerin Ekonomik ve Mekansal Coğrafyası" başlıklı araştırmasını sundu.

Seminer kapsamında ÇELİKBİLEK, öncelikle büyük ölçekli kentsel projelerin ortaya çıkmasına ortam hazırlayan ekonomik ve politik koşullara değinerek, büyük ölçekli projelerin kentsel yenileme ve gelişim süreçlerindeki kullanım amaçlarını tanımladı. Mega projeler ve öncü projeler olmak üzere, büyük ölçekli proje türlerine, bu projelerin temel özelliklerine, kentsel politikalar içerisinde tercih edilme nedenlerine ve projelerin kentsel mekan üzerindeki etkilerine değindi. Sonrasında, İstanbul'daki 78 adet büyük ölçekli kentsel projeyi genel özellikleri, ekonomik özellikleri, tasarımları, proje süreçleri ve yönetim şekilleri, projelerin çok boyutlu yapıları üzerinden değerlendirdiği araştırma sonuçlarını sundu ve bu projelerin İstanbul'un planlama sürecinde ve kentsel mekan dokuları üzerinde yaratabileceği dönüşüm etkilerini tartıştı. Sunumunda büyük ölçekli kentsel projelerin dünya genelindeki önemli örneklerine de yer veren ÇELİKBİLEK, İstanbul'daki büyük ölçekli projelerin Avrupa ve Amerika'daki uygulamalarla benzeyen ve farklılaşan özelliklerini ve bu farklılıkların ekonomik, politik, sosyal ve mekansal yapı üzerindeki etkilerini değerlendirdi. 

Yoğun bir katılımın olduğu seminerin sonununda ÇELİKBİLEK, aldığı sorular ışığında İstanbul'da hangi projelerin bölgesel bir dönüşümü tetikleyebilecek öncü projeler olduğuna, bu projelerin Ankara ve İzmir'de benzerleri olup olmadığına; projelerin sosyo-mekansal etkilerinin ne şekilde ele alınması gerektiğine ve 3. Havaalanı, Kanal İstanbul, 3. Köprü gibi son yıllarda gündemde olan büyük ölçekli projelerin planlama süreçlerine dair değerlendirmelerde bulundu.